Keistimewaan Bumi Palestina

Palestina memiliki kedudukan istimewa di lubuk hati setiap muslim. Palestina adalah tanah suci yang diberkahi sebagaimana dalam Al-Qur’an : “ Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. “ ( QS. Al Isra: 1 )

Disana terdapat Masjid Al-Aqsha yang bagi umat Islam memiliki beberapa keistimewaan :

  1. Kiblat Pertama Umat Islam
  2. Masjid Kedua yang dibangun di muka bumi seperti dinyatakan dalam Hadits

Abu Dzar Al Ghifari radiyallahu anhu berkata : “ Aku bertanya kepada Rasulullah ; “ Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun dimuka bumi ? “ beliau menjawab : “ Masjid Al Haram. “ Lalu aku bertanya lagi : “ Kemudian masjid apa lagi ? beliau menjawab : “ Masjid Al-Aqsha  “. Aku bertanya lagi “ Berapa jarak pembangunan antara keduanya? “ Beliau menjawab : “ Empat puluh tahun. Kemudian dimana saja kamu mendapati waktu shalat telah tiba, maka shalatlah ( kamu disitu ). “ ( Hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan Qazuwaini )

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:  “ Shalat di Masjid Al Haram lebih utama seratus ribu kali lipat dibandingkan shalat di masjid lainnya, dan shalat di Masjidku ( Masjid Nabawi ) lebih utama seribu kali lipat ( dibanding shalat di masjid lainnya ) dan shalat di baitul Maqdis ( Masjid Al Aqsha ) lebih utama limaratus kali lipat ( dibanding shalat di masjid lainnya. “ ( Diriwayatkan oleh At Thahawi )

Dari Abu Hurairah radiyallahu’anhu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid : Masjid Al Haram, Masjidku ini ( Masjid Nabawi ), dan Masjid Al Aqsha. “ ( Diriwayatakan oleh Bukhari dan Muslim )

  1. Palestina adalah terminal terakhir dari perjalanan Isra Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam. Dan sekaligus titik awal Mi’rajnya ke langit untuk menerima perintah shalat 5 waktu, seperti telah disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 1 .
  2. Negeri Para Nabi, dimana banyak nabi-nabi dilahirkan, hidup dan dimakamkan di sana, seperti Nabi Ibrahim , Ishak, Sulaiman, Musa, Daud dan lainnya.
  3. Palestina juga adalah Negeri tempat dikumpulkan dan dihidupkan kembali semua umat manusia, dari sejak Nabi Adam hingga generasi akhir zaman. Tempat domisilinya Darul Islam. Orang yang teguh untuk tetap tinggal disana karena Allah, bagai seorang mujahid yang berjihad di jalan-Nya.

Abu Umamah Al Bahili radiyallahu’anhu berkata : Bahwasannya Rasulullah bersabda : “ Senantiasa akan ada sekelompok orang dari ummatku yang memperjuangkan kebenaran dan memerangi musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka hingga ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Menyambangi mereka dan mereka akan tetap seperti itu. “ Mereka bertanya : “ Ya Rasulullah, dimanakah mereka itu? “ beliau menjawab : “ mereka berada di Baitul Maqsis di Sekitar Baitul Maqdis. “

  1. Pusat berkumpulnya generasi kedua dari kelompok yang ditolong Allah sampai Hari Kiamat.

 

Demikian keistimewaan dari Bumi Palestina. Semoga saudara saudara kita disana dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala aamiin..