Amalkan Surah Al-Ikhlas bersama Surat lainnya di Waktu ini

 

Pertama, Membaca Surah Al-Ikhlas 10kali dan waktunya bebas

Dari Mu’adz bin Anas Al-Juhaniy radhiyallahu’anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wa Sallam bersabda, “ Siapa yang membaca ‘QUL HUWALLAHU AHAD’ (surah Al-Ikhlas) sampai ia merampungkannya sebanyak sepuluh kali, maka akan dibangunkan baginya istana di Surga. “ ( HR. Ahmad,3 : 437 )

 

Kedua, Dibaca ketika mengerjakan Shalat Sunnah Fajar (Qabliyah Shubuh)

Ketika itu, surah Al-Ikhlas dibaca bersama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, ia berkata,

“ Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wa Sallam membaca ketika shalat sunnah qabliyah shubuh yaitu ‘QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUN’ ( surah Al-Kafirun ) dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD’ ( surah Al-Ikhlas ).” ( HR. Muslim, no. 726 )

Dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhu , ia bekata,

“ Aku telah memperhatikan Nabi Shallallahu’Alaihi Wa Sallam selama sebulan. Beliau biasa membaca pada dua rakaat sebelum Shubuh dengan ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUN ‘ ( surah Al-Kafirun ) dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ).” (HR. Tirmidzi, no 417 dan Ibnu Majah, no 1149 )

 

Ketiga, Dibaca ketika mengerjakan Shalat Sunnah Ba’diyah Maghrib

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu mengatakan :

“ Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wa Sallam membaca surah pada Shalat dua rakaat ba’diyah maghrib dan pada shalat dua rakaat qabliyah shubuh yaitu ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUN ‘ ( surah Al-Kafirun ) dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ (  surah Al-ikhlas ). “ ( HR. Tirmidzi no 431 )

 

Keempat, Dibaca ketika mengerjakan Shalat Witir Tiga Raka’at

Ketika itu, Surah Al-A’la dibaca pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga.

Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, “ Aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu’anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wa Sallam ( setelah membaca Al-Fatihah ) ketika shalat witir ? “

Aisyah Radhiyallahu’anha menjawab,

“ Nabi Shallallahu’Alaihi Wa Sallam membaca pada rakaat pertama ‘ SABBIHISMA RABBIKAL A’LA ‘ ( surah Al-A’la ), pada rakaat kerdua ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN ‘ ( surah Al-Kafirun ), pada rakaat ketiga ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ) dan MU’AWWIDZATAIN ( surah Al-Falaq dan An-Naas ). “ ( HR. An-Nasai, no 1699, Tirmidzi no 463, Ahmad, 6 : 227 )

Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surah Al-Mu’awwidzatain. Dari Ubay bin Ka’ab, ia berkata, “ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam biasanya melaksanakan shalat witir dengan membaca ‘ SABBIHISMA RABBIKAL A’LA ‘ ( surah Al-A’la ), ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN “ ( surah Al-Kafirun ), dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ). “ ( HR. Abu Daud, no 1423; Ibnu Majah , no 1423, dan An-Nasai, no 1730 )

 

Kelima, Dibaca ketika mengerjakan Shalat Maghrib ( Shalat Wajib/Fardhu ) pada malam Jum’at

Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu’anhu, belia mengatakan,

“ Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam biasa ketika shalat maghrib pada malam Jum’at membaca ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN ‘ ( surah Al-Kafirun ), dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ). “ ( Syaikh Al-Albani dalam Takhrij Misykah Al-Mashabih, 812 )

 

Keenam, Ketika shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim setelah Thawaf

Dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu’anhu yang amat panjang disebutkan,

“ Lantas Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjadikan maqam ibrahim ditengah-tengah antara diri beliau dan Ka’bah, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat. Dalam dua rakaat tersebut, beliau membaca ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ) dan ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN ‘ ( surah Al-Kafirun ). Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca ‘ QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN ‘ ( surah Al-Kafirun ) dan ‘ QUL HUWALLAHU AHAD ‘ ( surah Al-Ikhlas ). “

 

Inilah keenam waktu untuk kita amalkan Surah A-Ikhlas beserta surah lainnya.

Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, aamiin ...

 

Sumber : rumaysho.com