12 Kemuliaan Wanita dalam Islam

Dalam ajaran Islam, kaum wanita atau kemuliaan wanita dalam islam hidup dengan penuh kemuliaan disertai kasih sayang Allah kepada wanita. Kemuliaan wanita dalam islam terus mendapatkan penghargaan dan dihargai serta dimuliakan semenjak pertama kali dia terlahir ke bumi.

Kemuliaan wanita dalam islam dimuliakan dalam semua fase kehidupan yang dilalui, baik ketika ia sebagai seorang anak, sebagai ibu , istri, saudari atau bibi. Kemuliaan wanita pada fase kehidupannya selalu dimuliakan dan diberikan hak-hak khusus dalam Islam, berikut adalah kemuliaan wanita dalam islam :

 1. Kemuliaan Wanita dalam Islam Sebagai Anak

Allah Azza Wa Jalla berfirman dalam hubungan dengan keutamaan memiliki anak perempuan dalam Islam : “ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) bayi perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup ?) Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. “ (QS. An-Nahl, 16 : 58-59 )

 

 1. Diharamkan Durhaka Kepada Ibu

“ Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada Ibu dan dosa kepada Ibu adalah dosa paling berat dalam Islam, menahan hak (yang harus ditunaikan) dan selalu meminta sesuatu (yang bukan haknya), serta perbuatan mengubur bayi wanita hidup-hidup. “ ( HR. Bukhari no 5975 dan Muslim no 593 )

 

 1. Islam Menyelamatkan Wanita dari Kebiasaan Buruk Orang Jahiliyah
 2. Wanita Bisa Mendapat Pahala Luar Biasa dari Hamil dan Memiliki Anak

“ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak wanita kepada siapa yang Dia Kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan wanita (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. “ ( QS. As-Syura, 42 : 49-50 )

 

 1. Orang Tua Masuk Surga karene memelihara Anak Wanitanya dengan Baik

“ Barangsiapa memiliki anak wanita dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak pula dia binakan, tidak lebih mengutamaan anak laki-laki darinya, maka Allah akan memasukkannya kedalam Surga. “ ( Musnad Imam Ahmad 1/223 )

 

 1. Memelihara Anak Wanita menjauhkan dari Api Neraka

“ Barangsiapa memiliki tiga anak wanita, dan dia bersabar atas mereka, serta memberikan mereka pakaian sesuai kemampuannya, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hijab (penghalang) baginya dari Api Neraka pada Hari Kiamat. “ ( Sunan Ibnu Majah no 3669 )

 

“ Barangsiapa mengasuh dua anak wanita sampai mereka usia baligh, maka dia akan datang pada Hari Kiamat bersamaku seperti dua ini ( Beliau menyatukan dua anak jarinya ) “ ( Shahih Muslim no 2631 )

 

 1. Mencium Anak Wanita Memberikan
 2. Kemuliaan Wanita dalam Islam Sebagai Ibu

“ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berkata :

“ Yaa Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhoi; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. “ ( QS. Al-Ahqaf, 46 : 15 )

 

 1. Anak Dilarang Berkata Kasar pada Ibu
 2. Ibu Berada 3 Tingkat di atas Ayah
 3. Berbakti kepada Ibu adalah Jihad
 4. Kemuliaan Wanita dalam Islam Sebagai Istri

“ Terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk (yang bengkok). Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah tulang rusuk teratas. Apabila kamu meluruskannya kamu akan mematahkannya, namun apabila kamu diamkan dia akan semakin bengkok, maka berlaku baiklah padanya. “ ( Shahih Bukhari no 3331 dan Muslim no 1468 )

 

Semoga bisa menjadi wawasan dan inspirasi bagi kamu wanita untuk terus meningkatkan amal ibadah dan kebaikan serta menjadi inspirasi untuk kaum lelaki agar lebih menghargai dan memperlakukan wanita dengan baik.

 

Sumber : dalamislam.com